Phiếu điều tra ICT INDEX 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo Công văn số 12/BCĐCNTT, ngày 8/6/2010 của Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2010, để làm cơ sở xây dựng báo cáo Quốc gia về Vietnam ICT-Index 2010 và đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin giữa các Bộ, Ngành.
Ban chỉ đạo CNTT của Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu gửi kèm hoặc có thể tải (download) mẫu phiếu về từ Cổng thông tin điện tử của Bộ www.mard.gov.vn. Số liệu thu thập của các đơn vị là tài liệu quan trọng để Ban Chỉ đạo CNTT của Bộ tổng hợp báo cáo về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT.  Các số liệu thu thập được của các đơn vị sẽ được dùng để đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị thuộc Bộ và đề ra các giải pháp thích hợp cho phát triển CNTT những năm tiếp theo.
Đề nghị các đơn vị hoàn thành phiếu điều tra và gửi bản chính thức về Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Bộ trước ngày 27/7/2009 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và Thống kê - Nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04)37332160 máy lẻ 306/307, Fax: (04) 38230381, và gửi bản mềm theo thư điện tử về  địa chỉ dieutra@mard.gov.vn 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ theo địa chỉ trên./.