Cần nâng cấp để chữ ký số Việt Nam sớm được quốc tế công nhận

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã làm việc với đại diện 8 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng về việc kinh doanh dịch vụ này tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua

Theo báo cáo của đại diện Cục Ứng dụng CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông), đợt kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (từ ngày 24/2-16/3) cho thấy, các đơn vị cơ bản đã đảm bảo điều kiện về chủ thể, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. Hệ thống kỹ thuật được đầu tư đáp ứng tuân thủ các quy chuẩn bắt buộc áp dụng, thiết kế và đầu tư theo mô hình có hệ thống dự phòng đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động này còn gặp một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Các doanh nghiệp mong muốn Bộ sớm nâng cấp cơ sở hạ tầng chữ ký số quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường hỗ trợ các phương án kỹ thuật và đào tạo pháp lý cho đội ngũ vận hành hệ thống chứng thực chữ ký số. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp cũng đã trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến nhằm đưa hoạt động cung cấp dịch vụ chữ ký số phát triển rộng rãi trên thị trường. Theo đó, Bộ cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò của chữ ký số cho doanh nghiệp và cá nhân; tiến hành xây dựng các kế hoạch và tư vấn quốc tế để chữ ký số Việt Nam sớm được quốc tế công nhận; xây dựng giá sàn chung cho dịch vụ chứng thực chữ ký số để đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh… Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: Bộ đang triển khai thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, đây cũng là điều kiện để tuyên truyền về vai trò của chữ ký số trong hoạt động của doanh nghiệp. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo Cục Ứng dụng CNTT từng bước xây dựng các nội dung liên quan để đảm bảo thị trường chứng thực chữ ký số cạnh tranh lành mạnh và được quốc tế công nhận trong thời gian sớm./.

(TTXVN)