Lãnh đạo trung tâm làm việc với HP

Ngày 1/1/2012 Phó giám đốc trung tâm Nguyễn Kim Phúc, cùng với lãnh đạo phong mạng máy tính, phòng phần mềm CSDL đã có buổi làm việc với đại diện công ty HP

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo: theo hai chuyên gia nghiên cứu bảo mật Dương Ngọc Thái và Juliano Rizzo công bố tại hội thảo bảo mật EKOPARTY diễn ra ngày 16-17/09/2010 vừa qua về một lỗi nghiêm trọng của ASP.NET có thể gây ra hậu quả làm lộ thông tin bí mật của hệ thống. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo: theo hai chuyên gia nghiên cứu bảo mật Dương Ngọc Thái và Juliano Rizzo công bố tại hội thảo bảo mật EKOPARTY diễn ra ngày 16-17/09/2010 vừa qua về một lỗi nghiêm trọng của ASP.NET có thể gây ra hậu quả làm lộ thông tin bí mật của hệ thống.