An Giang: Trung tâm khuyến nông hỗ trợ nông dân trồng lúa thu đông

Diện tích nhân giống lúa trong vụ thu đông là các giống lúa chủ lực như OM 4218, IR 50404, OM 5451, OM 2514, OM 4900, OM 2517, OM 6976

Ông Huỳnh Hiệp Thành - Giám đốc Trung Tâm khuyến nông tỉnh An Giang cho biết: Trong vụ thu đông 2012, Trung tâm đã tổ chức gần 100 lớp tập huấn cho gần 3.000 nông dân về kỹ thuật sản xuất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu, mở 25 lớp hướng dẫn về kỹ năng sản xuất lúa giống ở cộng đồng, hướng dẫn cụ thể cho 1.000 nông dân sản xuất giỏi, có kinh nghiệm để tham gia sản xuất trên diện tích là 4.000 ha lúa giống, chuẩn bị nguồn giống lúa xác nhận cho vụ đông xuân 2012 - 2013. Diện tích nhân giống lúa trong vụ thu đông là các giống lúa chủ lực như OM 4218, IR 50404, OM 5451, OM 2514, OM 4900, OM 2517, OM 6976, giống lúa thơm Jasmine và các giống lúa nếp, được phân bổ nhân giống ở các địa bàn huyện, thị, thành trong tỉnh thông qua công tác xã hội hóa nhân giống lúa, diện tích nhân giống lúa nằm trong diện tích lúa thu đông năm 2012 của toàn tỉnh An Giang đã xuống giống trên diện tích là 147.000 ha. Với diện tích nhân giống lúa là 4.000 ha, tỉnh An Giang sẽ có trên 200.000 tấn lúa giống, đảm bảo cung ứng phần lớn cho diện tích gieo sạ vụ lúa đông xuân 2012- 2013, dự kiến xuống giống trên 234.000 ha lúa. Hiện nay, trên diện tích trồng nhân giống lúa đang trong giai đoạn phát triển tốt, diện tích lúa đang trổ bông và sắp thu hoạch có gần 1.000 ha, lúa đang làm đòng trên 1.500 ha và diện tích còn lại đang giai đoạn đẻ nhánh. Nhìn chung, nông dân tham gia nhân giống lúa đã tuân thủ chặt các quy trình nhân giống lúa được phổ biến, áp dụng./. TTXVN